SvenskTill alla som är intresserad av afrikansk historia och som har några minuter över!

På ett enkelt sätt kan du eller/eller din organisation donera till detta spännande projekt.

Filmen The Angolan Roots of Capoeira är kärnan i resultatet av ett större forskningsprojekt på historiska institutionen vid universitetet i Essex. Forskningsprojektet har etablerat en stor databas där olika publikationer nu producerats.
Filmen är en dialog mellan traditioner som inte har varit i direkt kontakt med varandra under mer än ett sekel. Utbytet skapar nya insikter om relationerna mellan olika stridsdanser världen över i den afrikanska diasporan.

Projektet har finansierats dels med egna medel, genom University of Essex och med ett stort anslag från den brittiska Arts and Humanities Research Council gjorde det möjligt att framgångsrikt slutföra forskning och filmning inklusive två långa filmresor till Angola (2010, 2011) och en i Brasilien (2010) och delar av efterproduktion (2012).
Produktionsteamet gör nu en insamlingskampanj för slutföra efterproduktion. Det vill säga slutföra klippning, redigering av ljud och grafisk design, betala avgifter vad gäller upphovsrätt av grafiskt material och för den musik som används i filmen.

För att kunna dela resultatet och skapa ett möte med en så bred publik som möjligt behövs en genomtänkt underrubrik och en noggrann översättning vad gäller de angolanska språken, portugisiska och engelska.
Eventuellt överskott kommer att användas för att ta filmen tillbaka för visningar i angolanska och brasilianska samhällen vars varma atmosfär gjort denna vackra film möjlig.

För att slutföra efterproduktion krävs fyra månader, räknat från slutet av insamlingskampanjen. Filmen beräknas slutföras och lanseras i juli 2013.

Cobra Mansa (Cinésio Feliciano Peçanha, master examen i 1984) har ägnat sig åt att visa upp och lära ut capoeira de senaste 30 åren.
Han är grundare av den internationella Capoeira Angola Foundation, med säte i Washington, DC, med anslutna grupper i Brasilien, USA, Asien, Afrika och Europa.

Cobra Mansa har forskat om capoeirans uttryck och ursprung i många år. Han är välkänd och högt respekterad och har genomfört många workshops och föredrag över hela världen. Cobra Mansa var med-producent i dokumentärfilmen Mandinga em Manhattan.
Matthias Röhrig Assunção dokterar i latinamerikansk historia vid University of Essex specialiserad i Brasiliens historia och populärkultur. Hans sista bok, Capoeira. The history of an Afro-Brazilian martial art (Routledge, 2005) ger en sammanfattning av historien om capoeira som stödjer forskningsprojektet.

Matthias har också skrivit och regisserat dokumentärfilmen Verses and Cudgels. Stick Playing in the Afro-Brazilian Culture of the Paraíba Valley (Rio de Janeiro, Brazil, LABHOI & Essex, 2009)

När många ger lite blir det mycket!

På ett enkelt sätt kan du eller/eller din organisation donera till detta spännande projekt. Donera eller bara läs mer om projektet och de andra i filmteamet på

Alla slags bidrag är värdefulla. Vi tackar varmt för Din uppmärksamhet!

Hitta Mestre Cobra Mansa; http://www.kilombotenonde.com/

Ett gott slut och en bra början på det nya året
önskar Fundaçao International Capoeira Angola- Stockholm!